۹۱/۰۲/۱۳
باشگاه هم اندیشان

خداوند به فرشتگان شعور داد بدون شهوت

به حیوان ها شهوت داد بدون شعور

و به انسان هردو را

انسانی که شعورش بر شهوتش غلبه کتد، از فرشتگان بالاتر

و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند، از حیوان پست تر است

منبع:باشگاه هم اندیشان

Ziziمیگه:من اومدم دیگه دیدم دارم خیلی واسه امتحانا تلاش میکنم اومدم.هه هه

riv070zthhk3jvxwzqy.jpg